Eğitim ve Eğitim Takvimi

KKDİK Yönetmeliği EK-18 ikinci bölümde bulunan konulara istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan eğitim başvurusuna istinaden eğitimler verilmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) olmak için şartlar

Aşağıdaki Şartlardan birini yerine getiren herkes 64 saatlik eğitim sonrası yapılan sınavda Başarılı olmak koşuluyla Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir;

• Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

• Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

• Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

64 Saatlik eğitimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen Kuruluşlarca verilmektedir. Bu kuruluşların eğitim programları ve eğiticilerinin yetkinliği KKDİK Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılan incelemelerle belirlenmektedir.

 

Eğitim sonrası Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Belgesini almak için ise TÜRK-AK’tan akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir.

 

EĞİTİM KONULARI

Eğitim Konusu Süresi (Saat)
Kimyasalların Yönetimi En Az 3

Mevzuat:

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

• Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması

• İş Sağlığı ve Güvenliği

• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

En Az 5

Madde ve karışımların;

• Fiziko-kimyasal özelliklerine göre,

• Toksikolojik özelliklerine göre,

• Ekotoksikolojik özelliklerine göre, Sınıflandırılması.

En Az 12
Kimyasallar-İnsan sağlığı risk değerlendirmesi En Az 12
Kimyasallar-Çevresel Risk Değerlendirmesi En Az 8
Maruz Kalma Senaryoları En Az 8

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)

En Az 8
Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler En Az 8

Sınav Konuları

Test Sorusu Konu Başlıkları Soru Sayısı Puan Toplam Puan
Mevzuat 15 2 30
Kimyasalların Yönetimi 2 2 4
Sınıflandırma Bilgisi 8 2 16
Klasik :

İnsan sağlığı risk değerlendirme

Çevresel risk değerlendirme

Maruz Kalma Senaryoları

KGD-KGR

GBF hazırlaması

Kayıt Dosyasının Hazırlanması

 

1

1

1

1

1

1

 

10

10

10

10

5

5

 

10

10

10

10

5

5

  6   50
      100

 

Moleküler Kimya tarafından verilen eğitimlerle işletmenizde aşağıdaki konularla ilgili farkındalık yaratabilirsiniz;

 

• Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Farkındalık Eğitimi

• Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Farkındalık Eğitimi

• Kimyasallarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Eğitimi

• Tehlikeli Madde Depolama ve Taşıma Farkındalık Eğitimi

• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Farkındalık Eğitimi

• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Farkındalık Eğitimi

• Kimyasalların Yönetimi Farkındalık Eğitimi

 

Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında yukarıdaki konular hakkında bilgilendirmeleri kamu yararına ücretsiz olarak sağlamaktayız. Sivil Toplum Kuruluşları olarak etkinliklerinize katılarak, bilgilendirme yapmaktan onur duyarız.

 


ETKİNLİK TAKVİMİEtkinlik Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başvuru Linki
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi 18.03.2020 - 8:30 18.03.2020 - 17:30 Katılın

Etkinlik Açıklaması

Etkinlik Açıklaması

KKDİK Yönetmeliği kapasamında İstanbul avrupa yakasında Kimyasal Değerleme Uzmanı Eğitimi gerçekleştirilecektir.

Toplam 64 saat verilecek eğitim için 2020 yılı Nisan ayı içinde haftasonu programı açılacaktır.

Eğitmen: Yusuf ÇELİK (Kimyasal Değerlendirme Uzmanı/Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı/A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

Aşağıdaki linkteki eğitim kurumları listesini kontrol edebilirsiniz; 

https://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-kdu/265

Eğitim tarihleri ve saatleri aşağıdadır.

CORONA VİRÜS DOLAYISIYLA EĞİTİMLERİMİZ SÜREÇ NORMALE DÖNENE KADAR YAPILMAYACAKTIR.

 

Eğitim Ücreti :

Lütfen 05327224715 nolu telefondan tarafımızla direkt iletişime geçiniz.

Moleküler Kimya iş ortaklarına indirim uygulanacaktır 

Sınav Ücreti :

1.000-1200 TL + KDV

TÜRKAK Akrediteli sınav merkezinde sınav yapılacaktır